ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา

“มูลนิธิใจกระทิง” อยากเชิญชวนอาสาสมัคร มาสร้างประสบการณ์จริง
ผ่านการลงมือปฎิบัติ ด้วยการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากชุมชน
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย

สนใจเป็น อาสาสมัคร หรือ ฝึกงานกับมูลนิธิ

ติดต่อเราที่นี่

ช่องทางบริจาค

มี 3 ช่องทาง