"มูลนิธิใจกระทิง"

“ใจกระทิง” คือสัญลักษณ์ของมูลนิธิที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง “จิตใจ” ที่มุ่งทำความดีและ “กระทิง” ที่สะท้อนความแข็งแกร่งให้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกัน

เพื่อแสดงถึงพันธกิจที่เข้มแข็งของมูลนิธิในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นโดยพร้อมฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไม่ท้อถอยดุจกระทิงที่แข็งแกร่ง

ข่าวสารและกิจกรรม