"มูลนิธิใจกระทิง"
2564... นับเป็นปีที่ 4 ของการก่อตั้งมูลนิธิใจกระทิง เป็น 4 ปีที่พวกเราได้ช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆมากมายทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ... 4 ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นรอยยิ้มของเด็กนักเรียน เราเห็นผู้ป่วยแข็งแรงกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัว
เราเห็นชุมชน   มีสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ... นี่เป็น 4 ปีที่สร้างคุณค่าทางจิตใจและความปิติใหกับผู้บริจาคและคนทำงานทุกคน
 
ก้าวต่อไปของมูลนิธิใจกระทิง คือการขยายศักยภาพและขอบข่ายการทำงานเพื่อสังคมให้กว้างมากขึ้น เราจึงต้องสร้างอัตลักษณ์ หรือโลโก้ขึ้นใหม่ เพื่อบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นในการทำภารกิจทั้ง 3 ด้าน ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
 
โลโก้ใหม่ของมูลนิธิใจกระทิงจึงประกอบไปด้วย 3 สัญลักษณ์ที่บอกความมุ่งมั่นในการทำภารกิจ 3 ด้านของมูลนิธิ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย คือ
 
ต้นกล้า แทน งานด้านสิ่งแวดล้อม
หัวใจ แทน งานด้านสาธารณสุข
หนังสือ แทน งานด้านการศึกษา
 
ติดตามภารกิจ 3 ด้านของมูลนิธิใจกระทิงได้ที่เว็บไซต์โฉมใหม่เร็วๆนี้

        

 

ข่าวสารและกิจกรรม