รู้จัก “ใจกระทิง”
กล้าที่จะทำความดีเพื่อสังคม ด้วยใจมุ่งมั่น ไม่หวั่นไหว ดุจ “ใจกระทิง”
2560
เริ่มก่อตั้งมูลนิธิใจกระทิง
โดยพี่น้องของครอบครัวอยู่วิทยา
100
กว่า 100 ล้านบาท
บริจาคเพื่อสาธารณกุศล
ตามเป้าหมายของมูลนิธิ
90000
ผู้ที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ
8
โครงการด้านการศึกษา
32
โครงการด้านสาธารณสุข
17
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม