ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
Teach For Thailand
ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
2562
ปีที่เริ่มโครงการ
318
จำนวนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
92
จำนวนโรงเรียน
11000
จำนวนนักเรียน
Recent Projects
ด้านการศึกษา
ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา
ติดต่อเราที่นี่