ด้านสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข

โครงการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ ภายใต้มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
Operation Smile
Recent Projects
ด้านสาธารณสุข
ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา
ติดต่อเราที่นี่