ด้านสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข

โครงการผ่าตัดนอกเวลาราชการแก่ผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ
Head and Neck Cancer
ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
52
ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดในปี 2564
45
ผู้ป่วยภาคกลาง
4
ผู้ป่วยภาคเหนือ
3
ผู้ป่วยภาคตะวันออก
Recent Projects
ด้านสาธารณสุข
ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา
ติดต่อเราที่นี่