ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

โครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
GLOBE
ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
2564
ปีที่เริ่มโครงการ
30
จำนวนโรงเรียน
150
จำนวนนักเรียน
30
จำนวนโครงงาน
Recent Projects
ด้านการศึกษา
ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา
ติดต่อเราที่นี่