ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
Partnership School Project
ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
4
โรงเรียนในพิจิตร
1
โรงเรียนในอุตรดิตถ์
98
ครู
1250
นักเรียน (อนุบาล-ม.6)
Recent Projects
ด้านการศึกษา
ร่วมเป็นอาสาสมัครกับเรา
ติดต่อเราที่นี่